Контакти


Офис и склад

M.W.M. Sp. z o.o.
Osmolice Pierwsze 108
23-107 Strzyzewice

NIP 713-30-84-175

phone: +48 81 451 10 16
+48 81 451 19 95
fax. +48 81 532 93 15

biuro@mwmchemicals.pl

Търговски отдел Вътрешен пазар

Anastazja Raznatowska
+ 48 723 237 688
ar@mwmchemicals.pl

Търговски отдел Външен пазар

Anastazja Raznatowska
+ 48 723 237 688
ar@mwmchemicals.pl

Логистика и склад

Witek Sobolewski
+48 723 237 689
ws@mwmchemicals.pl

Marcin Pasternak
+48 739 532 482
office@mwmchemicals.pl

Считоводство

+48 81 451 13 54
ksiegowosc@mwmchemicals.pl

9 + 6 =
* - Полета са заделжителни