За нас

От 2012 година нашата компания се занимава с доставката на химически суровини. Приоритет ни е доставкатана суровини с добро качество и на конкурентни цени.

read more »